Peter Westerberg

Installationen på en Gibson kan göras på två olika sätt – här gör vi varianten som medför att man får två mindre infällda täckplattor istället för en stor på baksidan. Denna installation gjordes på en Gibson Les Paul Studio som inte har en lönntopp – vilket gör att det är lite lättare att fräsa kaviteterna. Stall, stränghållare, mickar, potentiometrar, omkopplare, utgångsjack – allt som går att ta bort har tagits bort.

Skyddstejpad. 

Stallets placering har beräknats och mäts upp – även i sidled då stallet på en Gibson inte alltid sitter helt rätt.

Hålen för stall och stränghållare pluggas.

Den första mallen som egentligen är en borrjigg sätts fast.

Installationen av G-modellen är lite mer omfattande än för F- och T-modellen och kräver en del mallar och specialverktyg. Dessutom har vi tillverkat andra mallar och jiggar för att underlätta installationen.

Här har ny hål borrats och kaviteten har frästs ner till hälften.

Fräsningen fortsätter på baksidan.

En specialtillverkad mall för täckplattornas försäkning.

All fräsning är klar och elektronik, mickar och omkopplare monteras.

Slutmontering.

Tom som är Evertuneexperten justerar stallet, med insexnyckeln stämmer man gitarren – en gång för alla.