Peter Westerberg

Kontakta oss för frågor eller kostnadsförslag. 

Telefonnummer 070-4093999. Vänligen använd inte SMS eller talsvar och kontakta oss inte via sociala medier.

Vid mailkontakt, inkludera tidigare konversation vid svar.

Bifoga gärna bilder på gitarren, serienummer och tydliga närbilder på det problem eller skada som avses. Beskriv problemet så ingående som möjligt. Frågor besvaras vanligen inom 24 timmar.