Peter Westerberg

Myten: om man sätter tremolofjädrarna på en strata i V-form håller gitarren stämningen bättre. Vissa säger att det blir jämnare att svaja.
Detta är en typisk gitarrmyt som visar att många tenderar på att ändra eller förbättra det som är enkelt och som man kan fixa själv – i hopp och tro om att det gör skillnad. Det sägs att det var Jimi Hendrix som kom på detta – jag vet inte om han (eller vem det nu var) tänkte att det skulle förbättra något – eller att det var ett självändamål så till vida att det är annorlunda. Jag har hört massor av mer eller mindre krystade teoretiska förklaringar till varför det skulle vara gynnsammare med en V-form och jag mailade en kompis som är ingenjör och han förklarade:

Jag kan inte på rak arm se något skäl till varför V-fjädrar skulle göra någon skillnad. Har de som gjort ”studierna” konsekvent använt samma gitarr/tremolo/strängar/osv för de olika konfigurationerna? Lite snabba beräkningar ger att en 25-gradig (förmodligen lite väl generöst) vinkel på de yttre fjädrarna ger 7 % extra total fjäderkraft jämfört med tre raka, bara för att få en grov uppskattning. Men den extra spänsten ger inte mer spänst i den relevanta riktningen, för ju mer vinklade fjädrarna är desto mer av spännkraften går i vinkelrät riktning (mot strängarna sett) och rent matematiskt blir det plus minus noll utmed axeln som faller samman med strängarna. Förutsatt att fjädrarna inte blir dragna utanför sitt linjära område (ingen stor risk för det i här milda lastfallet!) så gör vinkeln ingen skillnad. Den enda grejen jag skulle kunna gissa kan påverka är att de vinklade fjädrarna kanske stabiliserar stallet i sidledes riktning, där en pytteliten rörelse i det ledet kan påverka stämningen. Men samtidigt borde stallskruvarna hålla fast det hela tillräckligt hårt för att det inte ska vara en faktor, så jag finner det mindre troligt.

Enligt mig en myt utan dess like när det kommer till ologiskt tänkande. Men så finns det vissa som anser att det ser coolare ut och då får det stå för dem – jag upplyser inte kunder om detta eftersom det inte gör svajet sämre – men inte heller bättre.
Det är ofta jag optimerar eller felsöker stratastall som inte håller stämningen och jag känner till alla kritiska punkter – inte sällan är det dålig kvalitet på fjädrarna, stallskruvarna eller hela stallet. Men jag har aldrig sett att det gör skillnad att ändra fjädrarna.
Återigen – jag är beredd att tänka om i fall någon kan motbevisa mig – gärna med en vetenskaplig approach.