Peter Westerberg

En Fender från 1968 har passerat det magiska strecket då den inte räknas som ”pre-CBS”. I början av 1965 såldes Fender till tv-bolaget CBS och rent generellt bedöms gitarrerna tillverkade under deras regi inte vara lika attraktiva som de som tillverkades 1964 eller tidigare, även om man kan se att priserna gått upp – kanske för att de är prisvärda och ofta lika bra som äldre. Många anser att gitarrerna blev sämre efter att CBS tagit över – det stämmer förvisso men det hände inte över en natt och inte heller på ett år – det skedde en gradvis kvalitetsförsämring som toppade i slutet av 70-talet.
Även om man gjorde en del detaljförändringar under 1965 kan man inte säga att en Fender från 1965 är sämre än en från 1964.

Vi fick in en förhållandevis fin Telecaster från 1968 där det var behov av några åtgärder; ombandning – den hade varit ombandad en gång tidigare och ganska oförsiktigt, en dots saknades, omkopplaren var trasig och mekaniken kärvade.

Vi börjar i fel ände – här är den färdig.
Vid en tidigare ombandning har man slipat greppbrädan väldigt hårt och dessutom för mycket på en sida. Notera den oerhört fräscha dragstångsmuttern – det tyder på att det är en stabil hals där man inte behövt skruva mycket på dragstången. Vanligen är de mer eller mindre söndertrasade och måste bytas.
Här är halsen ombandad. Vid den tidigare ombandningen hade man planat greppbrädan så mycket att man varit tvungen att fördjupa skårorna ner i lönnen. Inte snyggt! Det var vanligare förr att man gjorde såna här oförsiktiga ombandningar.
Nästa problem var mekaniken som kändes kärv och uttorkad. Ursprungligen har det funnits fett inne i mekaniken men den hade övergått till en annan form.
Hela mekaniken tvättas i ett oxidlösande bad och det var mycket skit som kom ut. Därefter nytt konsistensfett och montering.
Omkopplaren var defekt men den gick att rädda vilket är bra eftersom man vill behålla så mycket originaldelar som möjligt. I övrigt väldigt fräsch elektronik. Med hjälp av märkningar på potentiometrar kan man datera en gitarr eller verifiera åldern – såvida man inte bytt dem. Trots att gitarren är tillverkad 1968 är potentiometrarna tillverkade 1966 – jag har lagt märke till att många Fender som var tillverkade flera år efter 1966 hade potentiometrar från det året. Antagligen köpte man in en gigantisk batch det året som man sedan använde i flera år.
Detta är ett exempel på att man ofta hittar problem man inte kunde förutse när kunden lämnade gitarren. Under arbetet med gitarren hade vi aldrig haft anledning att ta bort plektrumskyddet, när den var klar behövdes halsen justeras något och då såg jag att en snutt trä saknades vid halsklacken. Kroppen var av ask (swamp ash) även om jag kan hålla med om att det vid första anblicken ser ut som al. En ny ”patch” i ask tillverkades och lackades.
Kulören är Fenders klassiska Olympic White som är känd för att gulna med tiden.
I branschen kallar man detta ”cleant”. Inga stötmärken eller andra skador, ingen mekanik som bytts eller extra strängtryck.