Evertune

Vi är sedan 2019 auktioriserade installatörer av Evertune.

Priser inkl. moms:
Evertune F, T och G (sexsträngad): 3500:-
Evertune F7: 4200:-
Evertune F8: 4500:-

Installation: 4000:-
Justering inkl. intonering: 600:-