Flying Wrenches

Westerberg Flying Wrenches för Bahco

Westerberg Flying Wrenches för Bahco

Westerberg Flying Wrenches för Bahco

Westerberg Flying Wrenches för Bahco

Westerberg Flying Wrenches för Bahco

Westerberg Flying Wrenches för Bahco

Westerberg Flying Wrenches för Bahco

För ett år sedan blev jag kontaktad av verktygstillverkaren Bahco som ville ha en gitarr i form av en skiftnyckel till Sweden Rock som de sponsrar. Jag skissade och kom upp med förslag men insåg att det skulle vara svårt att kombinera en skiftnyckel med en gitarr på ett vettigt sätt men så slog det mig att man kunde göra den som två skiftnycklar i form av en Flying V vilket passade bra eftersom de bett mig tänka hårdrock.

Även om jag inte byggt på den i ett år har det varit en oerhört lång och tidsödande process; framtagning av mått och specifikationer för att göra en CAD-ritning, fräsning i CNC (som föregicks av minst sex dummyfräsningar), efterbearbetning av kroppen vilket tog några veckor, lackering och montering.

Kroppen är gjord i amerikansk al eftersom det är fördelaktigare att fräsa i komplicerade former. Halsen är i amerikansk lönn, också okonventionellt för en set neck men jag vågade inte riskera att göra den i mahogny. Greppbräda i ebenholts, 24,75” mensur, Lundgren M6, HipShot stall och Gotoh mekanik.

A year ago I was contacted by the Swedish tool manufacturer Bahco who commisioned a guitar in the shape of a wrench. I sketched and came up with some proposals, but realized it would be difficult to combine a wrench with a guitar in a sensible way, but then it struck me that it could be done as two wrenches in the form of a Flying V. 

Although I haven’t built on it in a year has been an extremely long and time-consuming process; developing a CAD drawing, CNC routing (which was preceded by at least six dummies) and finishing the details of the body which took a few weeks and finally painting and assembly.

The body is made of American alder because it is more advantageous to route and finish. The neck is in American maple, also unconventional for a set neck but I did not dare risk making it from mahogany. Fingerboard in ebony, 24.75 ” scale lenght, Lundgren M6 pickups, Hipshot bridge and Gotoh tuners.